Rejestr wydatków

Opublikowane przez Adam Jachowicz w dniu

Sprawozdanie okresowe za okres 01.11.2021-31.08.2022

Poniżej przedstawiamy okresowe sprawozdanie finansowe z realizacji projektu pn. „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów”. Informujemy, że w sekcji Lista dokumentów zanonimizowaliśmy dane osobowe osób fizycznych.

  • Harmonogram płatności – plik zawiera informację o płatności transzy grantu, wysokości transzy w EUR, kursie przewalutowania, wysokości transzy w PLN oraz o procencie wydatkowania transzy w okresie sprawozdawczym.
  • Podsumowanie kosztów – plik zawiera zestawienie kosztów poniesionych w związku z realizacją Projektu. Zestawienie kosztów jest sporządzone w formie uproszczonej – przedstawiono ogólny koszt dla poszczególnych działań.
  • Zestawienie kosztów – plik zawiera zestawienie poszczególnych kosztów poniesionych w związku z realizacją Projektu wraz z ich opisem, wykaz dokumentów księgowych wraz z datą ich wystawienia, datę zapłaty, wysokość kosztu w PLN i EUR. Koszty są przypisane do poszczególnych działań w ramach części 1. i 2. Projektu.

Sprawozdanie okresowe zostało przyjęte przez Operatora programu 5.12.2022 r.


Projekt Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Opublikował(a): Adam Jachowicz

Ostatnia zmiana: