Co zrobić, gdy prawa są łamane?

Za zadbanie o to, żeby w szkole panowały zasady zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, by przestrzegano praw ucznia i zapewniano odpowiednie warunki edukacji, odpowiedzialne są organy nadzoru pedagogicznego. To, co podlega nadzorowi pedagogicznemu, określa art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jest to m.in.: Prawo … Czytaj dalej Co zrobić, gdy prawa są łamane?