Poniżej przedstawiamy wykaz działań w ramach Projektu „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

I. Bieżące poradnictwo i podejmowanie interwencji

1. Prowadzenie grupy pomocy społecznościowej na Facebooku (ZOBACZ)

2. Prowadzenie poradnictwa mailowego

Jeśli chcesz uzyskać poradę, napisz maila na: interwencje@umarlestatuty.pl

3. Konsultacje on-line (działanie zakończone z końcem listopada 2022)

4. Cykl spotkań Porozmawiajmy o prawach ucznia

W ramach projektu organizujemy spotkania o prawach ucznia. Jeśli chcesz współorganizować z nami takie wydarzenie, napisz na: kontakt@umarlestatuty.pl. Lista spotkań, które się odbyły lub są planowane, dostępna jest w dedykowanej zakładce.

5. Krajowe i lokalne polityki lub akty prawne w zakresie praw człowieka, na które wpłynął projekt lub do których zostały zgłoszone uwagi i rekomendacje

 1. Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk nr 2183) (PRZECZYTAJ)
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny nauczycieli (nr z wykazu: 141) (PRZECZYTAJ)
 3. Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie:
  1. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
   udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B643);
  2. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
   udzielonej przez adwokata z urzędu (B644) (PRZECZYTAJ)
 4. Oświadczenie w sprawie planów Ministra Sportu i Turystyki w zakresie ograniczenia możliwości wydawania zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej (PRZECZYTAJ)
 5. Apel do Rzecznika Praw Obywatelskich w prawie statusu pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli (PRZECZYTAJ)