1. Krajowe i lokalne polityki lub akty prawne w zakresie praw człowieka, na które wpłynął projekt lub do których zostały zgłoszone uwagi i rekomendacje

 1. Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk nr 2183) (PRZECZYTAJ)
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny nauczycieli (nr z wykazu: 141) (PRZECZYTAJ)
 3. Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie:
  1. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
   udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B643);
  2. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
   udzielonej przez adwokata z urzędu (B644) (PRZECZYTAJ)
 4. Oświadczenie w sprawie planów Ministra Sportu i Turystyki w zakresie ograniczenia możliwości wydawania zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej (PRZECZYTAJ)