Poznaj swoje prawa! Część I. Omówienie

Poniżej zamieszczamy szersze omówienie hasłowo poruszonych zagadnień w I części infografiki. 1. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach i zwolnienie z zajęć. Ten temat szeroko opisaliśmy w naszym artykule, do którego odsyłamy: Czy pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności? Podstawa prawna: Ustawa z Więcej…

W szkołach czas rekolekcji. Co o ich organizowaniu mówi prawo?

W zeszłym tygodniu katolicy rozpoczęli okres Wielkiego Postu. W tym czasie organizowane są rekolekcje wielkopostne, w tym również rekolekcje dla uczniów. Co się z tym wiąże? Szczegółowe zasady organizacji rekolekcji, w których udział biorą uczniowie danej szkoły, reguluje §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w Więcej…

Czy pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności?

Traktowanie uczniów pełnoletnich tak, jak niepełnoletnich to jedna z największych bolączek polskiego systemu oświaty. Nie jednak w samym prawie leży źródło tej bolączki, a w podejściu szkół i nauczycieli do tematu. Na wstępie chcielibyśmy wyjaśnić, że usprawiedliwienia nieobecności dokonuje w każdym wypadku wychowawca oddziału lub osoba go zastępująca. Zwrot “samodzielne Więcej…

Czy można zakazać wnoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły?

W niektórych szkołach obowiązują restrykcyjne obostrzenia co do używania urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, na terenie szkoły. Niekiedy istnieją nawet zakazy wnoszenia urządzeń elektronicznych, jednak budzą one duże wątpliwości. Bo czy można zakazywać posiadania przez ucznia telefonu, gdy jest w szkole? Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia Więcej…