Poznaj swoje prawa! Część I. Omówienie

Poniżej zamieszczamy szersze omówienie hasłowo poruszonych zagadnień w I części infografiki. 1. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach i zwolnienie z zajęć. Ten temat szeroko opisaliśmy w naszym artykule, do którego odsyłamy: Czy pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwiać swoje nieobecności? Podstawa prawna: Ustawa z Więcej…