Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – statutu szkoły. Wniosek nie podlega opłacie, a dyrektor szkoły jest zobowiązany rozpatrzyć go w ciągu 14 dni.

Wniosek dotyczy nieprzestrzegania praw uczniów pełnoletnich przez szkoły. Podaliśmy w nim formuły, których można użyć w uzasadnieniu wniosku. W nawiasach kwadratowych wskazaliśmy, do jakiej materii odnosi się każdy akapit. Należy wybrać odpowiednie formuły, w zależności od nieprawidłowości, jakie występują w postanowieniach statutu szkoły oraz wpisać, jakie konkretnie postanowienia statutu są sprzeczne z prawem. Dane adresowe kuratoriów – LINK