We wszelkich sprawach związanych z projektem, w szczególności realizacją zaplanowanych wydarzeń, ponoszeniem wydatków, udzielaniem komentarzy i wyjaśnień, należy kontaktować się z koordynatorem projektu: Łukaszem Korzeniowskim. Wiadomości proszę kierować na adres e-mail: zarzad@umarlestatuty.pl.

___________________________________________________________________________________

Projekt „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.