Projekt „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Stowarzyszenie Umarłych Statutów od listopada 2021 r. do kwietnia 2023 r. realizuje projekt pn. „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego z Funduszy EOG.

Niniejsza podstrona o projekcie zawiera wszystkie ważne, poszukiwane informacje dla wszelkich odbiorców projektu, ale również osób chcących dowiedzieć się więcej na temat postępów w realizacji czy na temat jego założeń.


Działania projektowe

Rejestr wydatków

Co projekt ma na celu?

Nadchodzące wydarzenia

Minione wydarzenia

Partnerzy

Regulaminy i inne dokumenty

Kontakt z koordynatorem