Stowarzyszenie Umarłych Statutów od października 2021 r. do września 2022 r. realizuje projekt pn. „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego z Funduszy EOG.

Niniejsza podstrona o projekcie zawiera wszystkie ważne, poszukiwane informacje dla wszelkich odbiorców projektu, ale również osób chcących dowiedzieć się więcej na temat postępów w realizacji czy na temat jego założeń.