Wzory pism

Poniżej publikujemy opracowane przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów wzory pism. 1. Wniosek o udostępnienie statutu – wzór Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – statutu szkoły. Wniosek nie podlega opłacie, a dyrektor szkoły jest zobowiązany rozpatrzyć go w ciągu 14 dni. 2. Wniosek do kuratorium oświaty o kontrolę statutu w zakresie przestrzegania … Czytaj dalej Wzory pism