Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach „Stowarzyszenie Umarłych Statutów” to pierwsze i jedyne w Polsce stowarzyszenie całkowicie skupione na problemach uczniów w szkole.

Reagujemy na przypadki naruszania prawa w szkole, przede wszystkim stoimy na straży przestrzegania praw ucznia w zakresie nauczania i oceniania. Obalamy mity szkolne, edukujemy ( uczniów – o przysługujących im prawach i możliwościach egzekwowania ich przestrzegania, nauczycieli i dyrektorów szkół – o tym, że uczeń w szkole ma nie tylko obowiązki, ale i prawa, których należy przestrzegać), prowadzimy kampanie społeczne. O problemach uczniów mówimy w mediach, piszemy wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratoriów Oświaty.

Stowarzyszenie Umarłych Statutów bierze sobie za główny cel kontrolę statutów polskich szkół. Dbamy o jakość wewnątrzszkolnego prawa, sygnalizujemy kuratorom i dyrektorom błędy i naruszenia prawa. Mówimy „nie” absurdalnym i bezprawnym regulacjom w statutach.

„Co w statutach piszczy” to nasza strona do blogowania. Publikujemy tam opisy naszych interwencji, korespondencję z kuratoriami, MEN czy innymi organami, materiały edukacyjne, poradniki i felietony.

Biblioteczka wiedzy to kompendium wiedzy o prawach ucznia. Treściwe poradniki, odpowiedzi na najczęstsze pytania, wzory pism. Pokaźny zbiór narzędzi przydatnych dla każdego ucznia, który nie przechodzi obojętnie obok naruszeń prawa w szkole.


A od czego się w ogóle zaczęło? Od absurdalnych postanowień w statutach szkół dotyczących uczniów pełnoletnich. Bo wyobraźcie sobie, że większość szkół nie przewiduje możliwości samodzielnego zwalniania się z zajęć ani usprawiedliwiania nieobecności na nich przez osoby pełnoletnie (sic!). Co niektóre statuty przewidują taką możliwość, ale dopiero po… uzyskaniu zgody rodzica na samodzielne zwalnianie się i usprawiedliwianie. Wynika z tego, że o tym, czy z przysługującej każdemu pełnoletniemu obywatelowi „pełnej zdolności do czynności prawnych” uczeń pełnoletni może korzystać, o ile zgodzą się na to rodzice. Szkolny statut ponad kodeksem cywilnym? Ależ owszem, czemu nie! Pomińmy już sytuację, gdy nie przewidziano w statucie żadnych form usprawiedliwiania i zwalniania się z zajęć przez uczniów pełnoletnich (a taki wymóg jest wprost określony przez Prawo oświatowe).

Pierwsze było pismo do MEN, RPO i każdego z kuratorów. Pierwsze wnioski w sprawie uczniów pełnoletnich. Grupa na Facebooku i fanpage. Skończyło się na założeniu stowarzyszenia.


Prezentowane na blogu treści należy traktować jako opinie. Dołożono wszelkiej staranności, aby treści były jak najbardziej pomocne i zgodne aktualnym stanem prawnym, nie są to jednak profesjonalne analizy prawne. Autorzy bloga nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o treści tu prezentowane.