Publikacje

 • Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań (Kraków 2023)
  red. Ł. Korzeniowski
  POBIERZ

  Książka zawiera opracowanie badania ankietowego „Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje”, które zostało przeprowadzone w okresie sierpień-październik 2022 roku. Badanie miało na celu zdiagnozowanie skali naruszania praw uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także poznanie sposobów reagowania na te naruszenia. Raport przynosi odpowiedź na pytania o to, jak często uczennice i uczniowie spotykają się z łamaniem prawa, w jaki sposób na nie reagują i czy dotykają ich z tego powodu negatywne konsekwencje. Całość dopełnia zbiór piętnastu esejów o edukacji, oświacie, pedagogice, prawach ucznia i prawie oświatowym.

 • Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem (wyd. I Gródek 2021, wyd. II Kraków 2023)
  S. Jaskulska, Ł. Korzeniowski (red.), G. Olszowska, A. Szulc
  POBIERZ

  „Statut nieumarły” to unikatowa pozycja na rynku. To przede wszystkim wzorcowy statut, który będzie można odpowiednio dostosować do potrzeb konkretnej szkoły. Zawarliśmy w nim tylko te postanowienia, które są wymagane prawem, dzięki czemu statut jest zwarty, nieobszerny i przejrzysty. Sam wzór statutu uzupełniliśmy o komentarz, w którym objaśniamy, dlaczego dane postanowienia w statucie muszą się znaleźć, wyjaśniając przy tym, jakich błędów należy unikać tworząc konkretne przepisy.
 • Forum dla Edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości” – publikacja pokonferencyjna
  Kancelaria Senatu
  POBIERZ

  W publikacji znajduje się tekst Łukasza Korzeniowskiego, Prezesa SUS, pt. „Statut – konstytucja szkoły?”, który był podstawą jego wystąpienia w Senacie RP. Więcej o Forum: podsumowanie na stronie SUS, podsumowanie na stronie Senatu, link do zapisu transmisji z Forum – cz. 1 i cz. 2.
 • Statut – konstytucja szkoły?
  Łukasz Korzeniowski
  POBIERZ

  Prezentacja multimedialna będąca ilustracją do wygłoszonego referatu podczas Forum dla Edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości”, organizowanego przez Senat RP.