Publikacje


Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań (Kraków 2023)
red. Ł. Korzeniowski

Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem (Kraków 2023)
S. Jaskulska, Ł. Korzeniowski (red.), G. Olszowska, A. Szulc

Prawo oświatowe pod ręką (Kraków 2023)
Ł. Korzeniowski, M. Muszyński, M. Stukan