Prezentacja multimedialna Łukasza Korzeniowskiego, Prezesa SUS, pt. „Statut – konstytucja szkoły?”, która była ilustracją do wygłoszonego przez niego referatu podczas Forum dla Edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości”, organizowanego przez Senat RP, która odbyła się 27 stycznia 2021 r. w Senacie RP.

Publikacja pokonferencyjna z Forum dla Edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości”, organizowanego przez Senat RP, która odbyła się 27 stycznia 2021 r. W publikacji znajduje się tekst Łukasza Korzeniowskiego, Prezesa SUS, pt. „Statut – konstytucja szkoły?”, który był podstawą jego wystąpienia w Senacie RP.
Więcej o Forum: Podsumowanie na stronie SUS, Podsumowanie na stronie Senatu, Link do zapisu wideo z Forum – cz. 1 i cz. 2