Zarząd

Łukasz Korzeniowski – Prezes
Michał Czesnowski – Wiceprezes
Daniel Sjargi – Wiceprezes

Komisja Rewizyjna

Adam Jachowicz – Przewodniczący
Jakub Królik – Członek

Pion Interwencji

Michał Bronicki – Koordynator
Sebastian Płachecki – Koordynator
Jakub Królik
Patryk Wojciechowski
Wojciech Sieradzan
Arkadiusz Szolc
Dominik Nowicki
Natalia Sjargi
Mateusz Muszyński

Pion Marketingu

Magdalena Bereda – Koordynator
Mateusz Morawa
Dominik Olczyk
Kacper Szewczyk