Wsparcie rozwoju wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Stowarzyszenie Umarłych Statutów w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r. realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Wsparcie rozwoju wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów.

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 275 687,50 zł, w tym: w roku 2023 – 53 425,00 zł, w roku 2024 – 94 875,00 zł, w roku 2025 – 92 962,50 zł, w roku 2026 – 34 425,00 zł.

Krótki opis zadania

Zadanie ma na celu wsparcie organizacji wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów poprzez zatrudnienie koordynatora wolontariatu, organizację szkoleń i wydarzeń integracyjnych dla wolontariuszy, zapewnienie im opieki psychologicznej, umożliwienie ubiegania się o minigranty na realizację inicjatyw proponowanych przez wolontariuszy, a także inne działania, które będą służyły rozwojowi wolontariatu i wyposażeniu wolontariuszy w nową wiedzę i umiejętności. Ponadto dzięki zadaniu Stowarzyszenie będzie mogło nie tylko wesprzeć dotychczasowych wolontariuszy, ale także włączyć w swoje działania nowych i rozszerzyć swoją bazę osobową. Oczekiwanym rezultatem projektu jest również integracja zespołu organizacji, który dotychczas komunikował się głównie za pośrednictwem narzędzi komunikacji na odległość i miał ograniczoną możliwość kontaktów osobistych.

Sprawozdania

Za rok 2023 – POBIERZ

Opublikował(a): Łukasz Korzeniowski

Ostatnia zmiana: