Stanowisko SUS ws. stawek za obronę nieletnich

Stowarzyszenie Umarłych Statutów zgłosiło swoje stanowisko w ramach konsultacji publicznych projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości ustanawiających stawki za obronę z urzędu w postępowaniuw sprawach nieletnich. Stanowisko dotyczy projektów rozporządzeń w sprawie: ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnejudzielonej przez radcę Czytaj dalej…

Dyrektor szkoły jak prokurator i sędzia? Nowy pomysł rządu odbije się na dyrektorach i uczniach

Proponowane przez polski rząd zmiany w prawie pozbawią młodych ludzi konstytucyjnego prawa do sądu. Nowa ustawa „o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich” ma przyznać dyrektorom szkół kompetencje zastrzeżone dzisiaj dla wymiaru sprawiedliwości. Stowarzyszenie Umarłych Statutów ocenia ten pomysł zdecydowanie negatywnie. Skierowany Czytaj dalej…