Zapraszamy serdecznie uczniów z całej Polski do uczestnictwa w wykładzie na temat praw ucznia i praworządności w szkołach.

Termin:
sobota 7 listopada 2020, od godz. 12:00 (maksymalnie 5h z przerwami)

Szczegóły wydarzenia:
* wydarzenie odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Discord; niezbędne jest założenie bezpłatnego konta na www.discord.com
* w wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 13 do 19 roku życia
* liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń; przygotowana zostanie również lista rezerwowa

Zakres tematyczny:
* podstawy funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
* funkcjonowanie samorządów uczniowskich i rad rodziców
* specyficzny status uczniów pełnoletnich
* zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych
* prawa i obowiązki ucznia, które może określić statut szkoły
* szkoła a informacja publiczna
* szkolne opłaty dodatkowe
* sposoby radzenia sobie z konfliktami na linii uczeń-nauczyciel
* rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa oświatowego
* i inne aspekty z zakresu praw uczniów i prawa oświatowego

Przewiduje się aktywny udział zainteresowanych uczestników wykładu.

Zapisy:
* Prześlij deklarację uczestnictwa na adres wyklad@umarlestatuty.pl tytułem „Deklaracja uczestnictwa w wykładzie”. Podaj swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny i zawrzyj oświadczenie o tym, że masz 13-19 lat.
* Podanie adresu korespondencyjnego jest niezbędne by otrzymać certyfikat uczestnictwa w wykładzie.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *