SUSŁOTOUR Gdańsk 2023

2 grudnia 2023 r. odbył się SUSŁOTOUR w Gdańsku — spotkanie stacjonarne dla osób zainteresowanych rozmową na temat prawa oświatowego. Wolontariusze SUS udzielili licznych porad i odpowiedzi na pytania dotyczące statutów szkół, praw uczniowskich i standardów w jednostkach oświatowych. Była to również okazja do poznania osób zaangażowanych w nasze Stowarzyszenie. Czytaj dalej…

Nagrody dla Wolontariuszy IV kwartału 2023

Zarząd Stowarzyszenia Umarłych Statutów przyznaje w każdym kwartale tytuł „Wolontariusza Kwartału” trzem najaktywniejszym wolontariuszom, którzy wyróżnili się swoim zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu zadań — byli liderami organizacji w danym przedziale czasowym. Wolontariusze, oprócz pamiątkowego dyplomu, otrzymują również nagrodę książkową, według własnego wyboru. W IV kwartale 2023 roku wyróżnieni zostali: Czytaj dalej…

SUS na Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku (zapowiedź)

W dniach 3-4 czerwca 2023 r. zapraszamy serdecznie do odwiedzenia stoiska Stowarzyszenia Umarłych Statutów w Strefie Społecznej Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. Do Waszej dyspozycji będą działacze SUS — Daniel Sjargi, Jan Korczyński, Łukasz Korzeniowski i Krzysztof Karwowski — którzy odpowiedzą na pytania z zakresu prawa oświatowego, opowiedzą Czytaj dalej…

Stanowisko ws. projektów rozporządzeń wprowadzających obowiązkowe testy sprawnościowe w trakcie zajęć wychowania fizycznego

Stowarzyszenie Umarłych Statutów negatywnie zaopiniowało projekty zmian (RCL 1, RCL 2) w podstawie programowej do wychowania fizycznego, zakładające przeprowadzanie raz w roku szkolnym testów sprawnościowych. Stanowisko w tej sprawie opracowali Działacze Stowarzyszenia: Konrad Kamil Chwałowski, Natalia Sjargi i Dominik Olczyk. Zdjęcie w tle: Mary Taylor/Pexels.

Jak odzyskać swoją pracę plastyczną, którą zatrzymała szkoła?

Problematyka dotycząca prac plastycznych uczniów i ich zatrzymywania przez szkoły jest wciąż aktualna. Jest tak nawet pomimo stanowczego stanowiska Centrum Edukacji Artystycznej, które wskazuje na niedopuszczalność takiej praktyki. Chcąc pomóc uczniom w tej kwestii, publikujemy wzór wniosku, który pomoże odzyskać od szkoły prace plastyczne. Temat prac (utworów) uczniów szkół plastycznych Czytaj dalej…

Podsumowanie interwencji BY-4/2022 ws. stosowania makijażu i dermokosmetyków

Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe statut może określać zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły. Pojęcia „ubierania się” nie można interpretować jednak rozszerzająco i rozumieć pod nim również „wyglądu ucznia”. Podkreślone zostało to w uzasadnieniu do projektu ustawy, w którym projektodawca wskazał, że w zapisie dotyczącym Czytaj dalej…

Statystyki grupy „Umarłe Statuty – o prawach ucznia” na Facebooku

Do zadań Stowarzyszenia Umarłych Statutów należy m.in. upowszechnianie wiedzy o prawie oświatowym, w szczególności zaś – o prawach ucznia. Cel ten jest realizowany przede wszystkim poprzez grupę dyskusyjną na Facebooku, na której uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą otrzymać odpowiedzi na swoje pytania, a także toczyć dyskusję na tematy oświatowe. Prowadzone Czytaj dalej…

Podsumowanie interwencji: nieklasyfikowanie i kontakt z Kuratorium

30 sierpnia do Stowarzyszenia Umarłych Statutów zgłosili się rodzice z prośbą o podjęcie interwencji ws. niezgodnego z prawem nieklasyfikowania ucznia. Według przekazanych informacji, uczeń został nieklasyfikowany w związku z frekwencją w II półroczu, która wynosiła poniżej 50%. Jednocześnie istniały podstawy do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (m.in. liczba uzyskanych ocen z przedmiotu). Czytaj dalej…