SUS na Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku (zapowiedź)

W dniach 3-4 czerwca 2023 r. zapraszamy serdecznie do odwiedzenia stoiska Stowarzyszenia Umarłych Statutów w Strefie Społecznej Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. Do Waszej dyspozycji będą działacze SUS — Daniel Sjargi, Jan Korczyński, Łukasz Korzeniowski i Krzysztof Karwowski — którzy odpowiedzą na pytania z zakresu prawa oświatowego, opowiedzą Czytaj dalej…

Stanowisko ws. projektów rozporządzeń wprowadzających obowiązkowe testy sprawnościowe w trakcie zajęć wychowania fizycznego

Stowarzyszenie Umarłych Statutów negatywnie zaopiniowało projekty zmian (RCL 1, RCL 2) w podstawie programowej do wychowania fizycznego, zakładające przeprowadzanie raz w roku szkolnym testów sprawnościowych. Stanowisko w tej sprawie opracowali Działacze Stowarzyszenia: Konrad Kamil Chwałowski, Natalia Sjargi i Dominik Olczyk. Zdjęcie w tle: Mary Taylor/Pexels.

Jak odzyskać swoją pracę plastyczną, którą zatrzymała szkoła?

Problematyka dotycząca prac plastycznych uczniów i ich zatrzymywania przez szkoły jest wciąż aktualna. Jest tak nawet pomimo stanowczego stanowiska Centrum Edukacji Artystycznej, które wskazuje na niedopuszczalność takiej praktyki. Chcąc pomóc uczniom w tej kwestii, publikujemy wzór wniosku, który pomoże odzyskać od szkoły prace plastyczne. Temat prac (utworów) uczniów szkół plastycznych Czytaj dalej…

Podsumowanie interwencji BY-4/2022 ws. stosowania makijażu i dermokosmetyków

Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe statut może określać zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły. Pojęcia „ubierania się” nie można interpretować jednak rozszerzająco i rozumieć pod nim również „wyglądu ucznia”. Podkreślone zostało to w uzasadnieniu do projektu ustawy, w którym projektodawca wskazał, że w zapisie dotyczącym Czytaj dalej…

Statystyki grupy „Umarłe Statuty – o prawach ucznia” na Facebooku

Do zadań Stowarzyszenia Umarłych Statutów należy m.in. upowszechnianie wiedzy o prawie oświatowym, w szczególności zaś – o prawach ucznia. Cel ten jest realizowany przede wszystkim poprzez grupę dyskusyjną na Facebooku, na której uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą otrzymać odpowiedzi na swoje pytania, a także toczyć dyskusję na tematy oświatowe. Prowadzone Czytaj dalej…

Podsumowanie interwencji: nieklasyfikowanie i kontakt z Kuratorium

30 sierpnia do Stowarzyszenia Umarłych Statutów zgłosili się rodzice z prośbą o podjęcie interwencji ws. niezgodnego z prawem nieklasyfikowania ucznia. Według przekazanych informacji, uczeń został nieklasyfikowany w związku z frekwencją w II półroczu, która wynosiła poniżej 50%. Jednocześnie istniały podstawy do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (m.in. liczba uzyskanych ocen z przedmiotu). Czytaj dalej…

Zjazd SUS Poznań 2022

W dniach 19-21 sierpnia odbył się zjazd Stowarzyszenia w Poznaniu. Było to pierwsze tak duże spotkanie stacjonarne w historii SUS! Wzięło w nim udział 26 członków i wolontariuszy, a także kilkoro sympatyków. Na początku zjazdu, w piątek, świętowaliśmy czwarte urodziny Stowarzyszenia. Była to dobra okazja do spotkania się w luźnej Czytaj dalej…

Nagrody dla Wolontariuszy II kwartału 2022

Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia Umarłych Statutów, w każdym kwartale roku przyznaje się trzem działaczom tytuł „Wolontariusza Kwartału”. Są to osoby, które w danym okresie wykazały się szczególną aktywnością, dyspozycyjnością i sumiennością w działaniach na rzecz praw uczniów. Nagrody za II kwartał 2022 roku zostały wręczone 20 sierpnia w trakcie zjazdu Czytaj dalej…

Oświadczenie ws. planów ograniczenia możliwości wydawania zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej

Stowarzyszenie wydało oświadczenie w sprawie planów Ministra Sportu i Turystyki w zakresie ograniczenia możliwości wydawania zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej. Na bieżąco monitorujemy sprawę. Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedzią Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 lipca 2022 r. na nasz wniosek o udostępnienie Czytaj dalej…