Stowarzyszenie Umarłych Statutów przekazuje na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oryginał pisma Pomorskiej Kurator Oświaty.

Stowarzyszenie otrzymało to pismo jako odpowiedź na apel w sprawie podjęcia przez kuratorów oświaty interwencji w zakresie zapewnienia przestrzegania prawa w szkołach w związku z zawieszeniem zajęć.

Przypomnijmy, że w marcu 2020 roku na dwa tygodnie zawieszono zajęcia w szkołach, a Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało do tego, by z uczniami ten czas wykorzystać np. do powtórek materiału. Niedopuszczalne było jednak w tamtym okresie prowadzenie zajęć online, sprawdzanie obecności, organizowanie sprawdzianów, wpisywanie ocen itp.

Wiele szkół jednak naruszało prawo, nie zważając w ogóle na to, że uczniowie nie są gotowi przejść na nauczanie zdalne oraz że brak jest ku temu podstaw prawnych

Dlaczego to pismo jest wyjątkowe?

  • Kurator stwierdziła, że nie można oczekiwać, że w trudnym czasie pandemii wszystkie działania będą podejmowane na podstawie prawa,
  • Kurator wskazała, że najważniejszym źródłem wydawania poleceń są strony rządowe,
  • Kurator potwierdziła, że na razie dyrektorzy nie mają podstaw do organizowania nauczania, a stosowne rozporządzenie dopiero będzie wydane,
  • pismo zaadresowane jest do „Stowarzyszenia Umarłych Studentów” – to efekt omyłki sądu rejestrowego, który dopiero był w trakcie prostowania danych w KRS (zatem to unikatowe pismo z takim adresatem!).

Wszystkim tym, którzy śledzą nasze działania, znana jest trawestacja art. 8 Konstytucji RP, która brzmi: „Statut szkoły jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest ona odzwierciedleniem tego, że w szkołach często zapomina się o hierarchii aktów prawnych i o przestrzeganiu obowiązującego prawa. Jak na ironię, Kurator właśnie taką praktykę usancjonowała.

Pismo jest oprawione w antyramę (format A4). Do przedmiotu zostanie dołączony list od Prezesa Stowarzyszenia, potwierdzający jego autentyczność.

Link do aukcji: https://allegro.pl/oferta/pismo-z-kuratorium-nt-nauki-zdalnej-sus-10117212861


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.