SUS otrzymało dotację z NIW-CRSO na rozwój wolontariatu systematycznego

Informujemy, że Stowarzyszenie Umarłych Statutów w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r. będzie realizowało zadanie publiczne pod tytułem: Wsparcie rozwoju wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów. Projekt uzyskał dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu Czytaj dalej…

Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023

Stowarzyszenie Umarłych Statutów podpisało przygotowane przez Fundację Batorego oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023. Oświadczenie publikujemy poniżej. Lista sygnatariuszy dostępna jest na stronie Fundacji Batorego. 17 października Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych. Zjednoczona Prawica z wynikiem 35% głosów nie uzyskała wystarczającego poparcia do dalszego sprawowania władzy. Większy Czytaj dalej…

SUS partnerem idei Igrzysk Wolności

Stowarzyszenie Umarłych Statutów zostało Partnerem idei Igrzysk Wolności 2023. Igrzyska Wolności to spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. To interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego z różnych branż. To także dyskusja o najważniejszych wyzwaniach, przed Czytaj dalej…

Ustawa o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Publikujemy projekt założeń

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało projekt założeń projektu ustawy o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Dokument ten będzie poddany konsultacjom, a następnie stanie się podstawą opracowania projektu ustawy. Projekt założeń powstał w oparciu o długoletnie doświadczenie Stowarzyszenia Umarłych Statutów w działalności na rzecz praw ucznia. Ważnym elementem, który wpłynął na Czytaj dalej…

SUS apeluje do Prezydenta RP o weto ws. ewidencji „Sportowe talenty”

Stowarzyszenie Umarłych Statutów skierowało do Prezydenta RP pismo z apelem o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Powodem wystosowania pisma jest okoliczność, że przepisy wprowadzające w życie ewidencję „Sportowe talenty”, w której będą gromadzone dane Czytaj dalej…

Od 1 września w szkołach testy sprawnościowe. Dane trafią do rejestru

Sejm w dniu 17 sierpnia 2023 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja dotyczy przede wszystkim zakazu sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia, ale w nowo uchwalonym akcie prawnym znalazły się też przepisy nowelizujące ustawę o sporcie i ustawę – Prawo oświatowe. Czytaj dalej…

Niewydanie świadectwa można skarżyć do sądu

W piątek uczniowie odebrali świadectwa i rozpoczęli wakacje. Mogło się jednak zdarzyć tak, że szkoła nie wydała świadectwa z powodu np. niewypełnienia obiegówki czy niezwrócenia książek do biblioteki. Czy szkoła może tak postąpić? Otrzymanie świadectwa nie jest niczym obwarowane Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że szkoła nie może wstrzymać wydania świadectwa Czytaj dalej…

Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań

Książka „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” zawiera opracowanie badania ankietowego „Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje”, które zostało przeprowadzone w okresie sierpień-październik 2022 roku. Badanie miało na celu zdiagnozowanie skali naruszania praw uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także poznanie sposobów reagowania na te naruszenia. Raport Czytaj dalej…