Opinia SUS ws. rozporządzenia dotyczącego ograniczenia w zadawaniu prac domowych

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przekazało do Ministerstwa Edukacji Narodowej opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Z opinią można zapoznać się tutaj: Stowarzyszenie zasadniczo pozytywnie opiniuje kierunek zmian. W przygotowanych przez Stowarzyszenie założeniach projektu ustawy o prawach uczniowskich Czytaj dalej…

Publikujemy założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich!

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich. Dokument powstał na bazie projektu założeń, który był poddany konsultacjom społecznym i do którego zgłoszono kilkanaście uwag i których część została uwzględniona. O czym ma być nowa ustawa? Według założeń ustawa uporządkuje problematykę praw uczniowskich. Będzie Czytaj dalej…

SUS otrzymało dotację z NIW-CRSO na rozwój wolontariatu systematycznego

Informujemy, że Stowarzyszenie Umarłych Statutów w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r. będzie realizowało zadanie publiczne pod tytułem: Wsparcie rozwoju wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów. Projekt uzyskał dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu Czytaj dalej…

Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023

Stowarzyszenie Umarłych Statutów podpisało przygotowane przez Fundację Batorego oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023. Oświadczenie publikujemy poniżej. Lista sygnatariuszy dostępna jest na stronie Fundacji Batorego. 17 października Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych. Zjednoczona Prawica z wynikiem 35% głosów nie uzyskała wystarczającego poparcia do dalszego sprawowania władzy. Większy Czytaj dalej…

SUS partnerem idei Igrzysk Wolności

Stowarzyszenie Umarłych Statutów zostało Partnerem idei Igrzysk Wolności 2023. Igrzyska Wolności to spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. To interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego z różnych branż. To także dyskusja o najważniejszych wyzwaniach, przed Czytaj dalej…

Ustawa o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Publikujemy projekt założeń

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało projekt założeń projektu ustawy o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Dokument ten będzie poddany konsultacjom, a następnie stanie się podstawą opracowania projektu ustawy. AKTUALIZACJA 4.01.2023 r.: Publikujemy założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich! Projekt założeń powstał w oparciu o długoletnie doświadczenie Czytaj dalej…

SUS apeluje do Prezydenta RP o weto ws. ewidencji „Sportowe talenty”

Stowarzyszenie Umarłych Statutów skierowało do Prezydenta RP pismo z apelem o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Powodem wystosowania pisma jest okoliczność, że przepisy wprowadzające w życie ewidencję „Sportowe talenty”, w której będą gromadzone dane Czytaj dalej…