Oświadczenie ws. wyboru P. Wawrzyka na RPO

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Gródek, 22 stycznia 2021 roku

Oświadczenie Stowarzyszenia Umarłych Statutów
w sprawie  wyboru przez Sejm RP Rzecznika Praw Obywatelskich

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że Sejm RP dokonał 21 stycznia 2021 roku wyboru Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Piotr Wawrzyk do tej pory pracował jako sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jest posłem obecnej kadencji Sejmu, kandydując z list Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Wawrzyk jest czynnym politykiem ściśle związanym z partią rządzącą, co nie daje żadnej rękojmi rzetelnego i bezstronnego wykonywania obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wskazać należy, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym organem kontroli państwowej i ochrony prawa. Rzecznik stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych, z czego wynika, że powinien on patrzyć władzy na ręce i pilnować, by w nielegalny sposób nie ograniczała praw i wolności – a jak ma to robić, jeśli tej władzy (zarówno wykonawczej, jak i ustawodawczej) do teraz był członkiem? W naszej opinii Piotr Wawrzyk nie jest osobą, która daje gwarancję wykonywania obowiązków Rzecznika w sposób niezawisły i niezależny od innych organów państwowych, a co jest konstytucyjnym wymogiem.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Piotr Wawrzyk do tej pory (z oczywistych względów) nie reagował na naruszenia praw i wolności obywatelskich, które mają miejsce w Polsce od 2016 roku. Nie ma żadnej gwarancji, że teraz, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stanie po stronie obywateli i przeciwstawi się obozowi politycznemu, z którym do niedawna współpracował, a który to obóz polityczny nagminnie narusza prawa i wolności obywatelskie.

Jednocześnie pragniemy podtrzymać, że na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich popieramy Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, którą oceniamy jako najlepszą i najbardziej merytoryczną kandydatkę.

Apelujemy do senatorek i senatorów Senatu RP o niewyrażenie zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zarząd Stowarzyszenia Umarłych Statutów


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *