Nagrody dla Wolontariuszy II kwartału 2022

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia Umarłych Statutów, w każdym kwartale roku przyznaje się trzem działaczom tytuł „Wolontariusza Kwartału”. Są to osoby, które w danym okresie wykazały się szczególną aktywnością, dyspozycyjnością i sumiennością w działaniach na rzecz praw uczniów.

Nagrody za II kwartał 2022 roku zostały wręczone 20 sierpnia w trakcie zjazdu Stowarzyszenia w Poznaniu. Decyzją Zarządu SUS, wyróżnieni zostali:

  1. członek zwyczajny Michał Bronicki, Koordynator Pionu Interwencji — w uznaniu za objęcie opieką znacznej liczby interwencji wymagających szczególnego nakładu pracy, które polegały m.in. na opracowaniu zażaleń do Ministra Edukacji i Nauki czy skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych;
  2. członek zwyczajny Sebastian Płachecki, starszy audytor Pionu Interwencji — w uznaniu za objęcie opieką interwencji wymagających szczególnego nakładu pracy, a także za opracowanie stanowiska Stowarzyszenia do projektu ustawy o resocjalizacji nieletnich;
  3. członek zwyczajny Damian Zdancewicz, rzecznik prasowy związany z Pionem Marketingu — w uznaniu za opracowanie strategii komunikacji medialnej oraz zapewnienie wzmianek o Stowarzyszeniu w wielu tytułach prasowych (internetowych i papierowych).

Każdy z wyróżnionych otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową. Wręczone książki są powiązane tematycznie z zakresem działalności Stowarzyszenia. Michał i Sebastian odebrali je w trakcie zjazdu, natomiast Damianowi nagrodę wysłano pocztą.

Osoby wyróżnione w danym kwartale nie mogą zostać ponownie wyróżnione w kwartale następującym bezpośrednio po tym, w którym nastąpiło wyróżnienie. Wartość nagród to około 50 zł na osobę i w 2022 są one praktycznie w całości sfinansowane dzięki darowiznom złożonym za pośrednictwem zbiórki na portalu Zrzutka.pl.

W poprzednich kwartałach wyróżniono: Kacper Wiczyński, Jan Pieniążek, Stanisław Kowański (I kwartał 2022), Kacper Szewczyk, Błażej Kłopotek, Jakub Królik (IV kwartał 2021), Sebastian Płachecki, Jan Korczyński (III kwartał 2021), Michał Czesnowski, Kacper Szewczyk, Mateusz Muszyński (II kwartał 2021), Michał Bronicki, Jakub Królik, Arkadiusz Szolc (IV kwartał 2020).