Zjazd SUS Poznań 2022

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

W dniach 19-21 sierpnia odbył się zjazd Stowarzyszenia w Poznaniu. Było to pierwsze tak duże spotkanie stacjonarne w historii SUS! Wzięło w nim udział 26 członków i wolontariuszy, a także kilkoro sympatyków.

Na początku zjazdu, w piątek, świętowaliśmy czwarte urodziny Stowarzyszenia. Była to dobra okazja do spotkania się w luźnej atmosferze i poznania siebie nawzajem. Wcześniej wielu z nas znało się wyłącznie z komunikacji tekstowej online – tymczasem nic nie zastąpi uściśnięcia sobie dłoni i zwyczajnej, bezpośredniej rozmowy.

W sobotę odbyły się sesje szkoleniowe, dzięki którym nasi działacze mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat prawa oświatowego. Wykład i dyskusję o regulacjach dot. uczniów z niepełnosprawnościami w szkole masowej przeprowadziła Anna Krause. Gościliśmy także dr. Mikołaja Hermanna, konstytucjonalistę z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym rozmawialiśmy na temat ustaw: Prawo oświatowe, o systemie oświaty, a także o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Nie zabrakło również czasu na wspólną integrację. Mnóstwo zabawy zagwarantowały nam wspólne wypady na miasto oraz gry w kręgle i bilarda z naszymi sympatykami. W niedzielę zwiedzaliśmy Palmiarnię Poznańską, po której – wraz z komentarzem na temat roślin – oprowadziła nas członkini SUS Aleksandra Kuśmierz.

W ramach zjazdu delegacja Stowarzyszenia spotkała się także z Zastępcą Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz pracownikami Wydziału Oświaty. W trakcie spotkania poruszono temat nieprawidłowości w statutach poznańskich szkół oraz zadeklarowano gotowość do współpracy z miastem jako organem prowadzącym szkoły.

Zjazd został zorganizowany w ramach projektu „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów”, finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ze środków projektowych sfinansowano:

  • koszty zakwaterowania uczestników Zjazdu;
  • koszty podróży – zrefundowano 100% kosztów;
  • wynajem sali szkoleniowej;
  • wynajem sali na zajęcia integracyjne.
Uczestnicy zjazdu SUS Poznań 2022
Działacze SUS omawiają wybrane interwencje i problemy prawne
Prezes SUS Łukasz Korzeniowski prowadził burzę mózgów na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia
Wykład Anny Krause nt. praw uczniów z niepełnosprawnościami
Dyskusja prowadzona przez dr. Mikołaja Hermanna
II sesja integracyjna – gra w „Mafię” w edycji szkolnej
Recykling opakowań po pizzy – ochrona przed deszczem
Łukasz Korzeniowski w trakcie popisowej rozgrywki w bilarda
Członek KR Magdalena Bereda w trakcie decydującego ruchu
Wolontariusz SUS Mikołaj Data usatysfakcjonowany swoim wynikiem w kręglach
Piątkowe urodziny SUS, wydarzenie otwarte dla sympatyków
Członek SUS Aleksandra Kuśmierz w trakcie oprowadzania po Palmiarni Poznańskiej

Zdjęcia: Przemysław Gędźba, Aleksandra Kuśmierz, Natalia Sjargi, Daniel Sjargi

Grant - "Działanie w ramach"