Zapraszamy na Konferencję „Prawa ucznia. Raport z badań”!

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Już 14 kwietnia 2023 r. w Krakowie odbędzie się konferencja Prawa ucznia. Raport z badań. Podczas wydarzenia zostaną opublikowane wyniki badania „Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje”, które przeprowadziło Stowarzyszenie Umarłych Statutów między sierpniem a październikiem 2022 r.

Konferencja odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. w Krakowie w godzinach 10:00-16:00 w sali konferencyjnej Vienna House Andel’s Cracow (ul. Pawia 3). Konferencję będzie można też śledzić na żywo online: https://www.youtube.com/watch?v=jVeWUS55TiE

Wykład otwierający pt. „Dziecko – dlaczego podmiot, a nie przedmiot?” wygłosi dr Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka. Zaplanowano też debatę, w której udział wezmą: Wojciech Wójcik – Młodzieżowa Rada Krakowa, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, dr Krzysztof M. Maj – AGH Kraków.

Strona konferencji wraz z formularzem rejestracyjnym

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prof. Tomasza Grodzkiego – Marszałka Senatu RP oraz Prof. Marcina Wiącka – Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydarzeniu patronują także: SOS dla Edukacji oraz Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. Partnerem wydarzenia jest Gmina Miejska Kraków.

Patronat medialny nad konferencją objęły portal ngo.pl, portal Prawo.pl oraz portal Kraków.pl.


Konferencja jest organizowana w ramach Projektu pn. „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.