Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Książka „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” zawiera opracowanie badania ankietowego „Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje”, które zostało przeprowadzone w okresie sierpień-październik 2022 roku. Badanie miało na celu zdiagnozowanie skali naruszania praw uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także poznanie sposobów reagowania na te naruszenia. Raport przynosi odpowiedź na pytania o to, jak często uczennice i uczniowie spotykają się z łamaniem prawa, w jaki sposób na nie reagują i czy dotykają ich z tego powodu negatywne konsekwencje. Całość dopełnia zbiór piętnastu esejów o edukacji, oświacie, pedagogice, prawach ucznia i prawie oświatowym.

Zapraszamy do pobrania naszego raportu. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://raport.sus.org.pl/raport.

Link bezpośredniego pobierania: https://raport.sus.org.pl/ebook.pdf.