Zjazd SUS Gdańsk 2023

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

W dniach 30 listopada — 3 grudnia 2023 r. w Gdańsku odbył się zjazd szkoleniowo-integracyjny Wolontariuszy Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Była to okazja do spotkania się 22 działaczy SUS, którzy na co dzień zamieszkują w różnych regionach Polski i komunikują się głównie przez Internet.

W ramach zjazdu przeprowadzono dwa szkolenia — z komunikacji wewnętrznej i udzielania informacji zwrotnych (prowadząca: Małgorzata Niemkiewicz), a także z komunikacji zewnętrznej i dobrych praktyk w kontaktach z dziennikarzami (prowadzący: Damian Zdancewicz). Ponadto, zorganizowana została wewnętrzna debata oksfordzka (prowadzący: Łukasz Korzeniowski), służąca zapoznaniu Wolontariuszy z tą formą dyskusji.

Wolontariusze uczestniczyli również w atrakcjach integracyjnych — escape roomie, kręglach i bilardzie — które miały na celu bliższe zapoznanie się „na żywo”. Nie zabrakło ponadto wspólnych posiłków i zwiedzania Gdańska, nocnego poszukiwania bursztynów, rozmów o sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia, a także wieczornych dysput o życiu i wartościach.

Organizację zjazdu sfinansowano ze środków publicznych. Dowiedz się więcej o projekcie „Wsparcie rozwoju wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów” w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.