SUSŁOTOUR Gdańsk 2023

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

2 grudnia 2023 r. odbył się SUSŁOTOUR w Gdańsku — spotkanie stacjonarne dla osób zainteresowanych rozmową na temat prawa oświatowego.

Wolontariusze SUS udzielili licznych porad i odpowiedzi na pytania dotyczące statutów szkół, praw uczniowskich i standardów w jednostkach oświatowych. Była to również okazja do poznania osób zaangażowanych w nasze Stowarzyszenie.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach minigrantów wolontariackich w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów przez wolontariuszy Natalię Sjargi i Błażeja Wodyńskiego.

Organizację wydarzenia sfinansowano ze środków publicznych. Dowiedz się więcej o projekcie „Wsparcie rozwoju wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów” w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.