Nowe władze SUS (2024-2026)

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Umarłych Statutów wybrało w dniu 2 marca 2024 roku nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia na lata 2024-2026:
Prezes Zarządu — Mateusz Muszyński
Wiceprezeska Zarządu — Aleksandra Kuśmierz
Wiceprezes Zarządu — Błażej Wodyński

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na lata 2024-2026:
Przewodnicząca KR – Magdalena Bereda
Członkini KR – Emilia Kassner
Członek KR – Stanisław Kowański