Tutaj można przeczytać nasze wystąpienie.

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Korespondencja z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania:

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedzi z kuratoriów oświaty (nie wszystkie odpowiedziały):


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *