Opinia SUS ws. rozporządzenia dotyczącego ograniczenia w zadawaniu prac domowych

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przekazało do Ministerstwa Edukacji Narodowej opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Z opinią można zapoznać się tutaj: Stowarzyszenie zasadniczo pozytywnie opiniuje kierunek zmian. W przygotowanych przez Stowarzyszenie założeniach projektu ustawy o prawach uczniowskich Czytaj dalej…

Publikujemy założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich!

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich. Dokument powstał na bazie projektu założeń, który był poddany konsultacjom społecznym i do którego zgłoszono kilkanaście uwag i których część została uwzględniona. O czym ma być nowa ustawa? Według założeń ustawa uporządkuje problematykę praw uczniowskich. Będzie Czytaj dalej…

Ustawa o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Publikujemy projekt założeń

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało projekt założeń projektu ustawy o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Dokument ten będzie poddany konsultacjom, a następnie stanie się podstawą opracowania projektu ustawy. AKTUALIZACJA 4.01.2023 r.: Publikujemy założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich! Projekt założeń powstał w oparciu o długoletnie doświadczenie Czytaj dalej…

SUS apeluje do Prezydenta RP o weto ws. ewidencji „Sportowe talenty”

Stowarzyszenie Umarłych Statutów skierowało do Prezydenta RP pismo z apelem o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Powodem wystosowania pisma jest okoliczność, że przepisy wprowadzające w życie ewidencję „Sportowe talenty”, w której będą gromadzone dane Czytaj dalej…

Od 1 września w szkołach testy sprawnościowe. Dane trafią do rejestru

Sejm w dniu 17 sierpnia 2023 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja dotyczy przede wszystkim zakazu sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia, ale w nowo uchwalonym akcie prawnym znalazły się też przepisy nowelizujące ustawę o sporcie i ustawę – Prawo oświatowe. Czytaj dalej…

Stanowisko ws. projektów rozporządzeń wprowadzających obowiązkowe testy sprawnościowe w trakcie zajęć wychowania fizycznego

Stowarzyszenie Umarłych Statutów negatywnie zaopiniowało projekty zmian (RCL 1, RCL 2) w podstawie programowej do wychowania fizycznego, zakładające przeprowadzanie raz w roku szkolnym testów sprawnościowych. Stanowisko w tej sprawie opracowali Działacze Stowarzyszenia: Konrad Kamil Chwałowski, Natalia Sjargi i Dominik Olczyk. Zdjęcie w tle: Mary Taylor/Pexels.

List do RPO

Apel do RPO ws. statusu pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

We wtorek 6 grudnia br. wystosowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka list z prośbą o podjęcie interwencji u Ministra Edukacji i Nauki w sprawie statusu ucznia pokrzywdzonego czynem nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Podnoszona przez nas kwestia dotyczy braku jakichkolwiek uprawnień procesowych przysługujących uczniowi, który został pokrzywdzony czynem nauczyciela, Czytaj dalej…