Interwencja ws. statutu ZSO nr 7 w Szczecinie. Kuratorium nie odniosło się do zasad rekrutacji

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

We wniosku o zbadanie statutu ZSO nr 7 w Szczecinie wskazaliśmy na dwie kwestie:

  • brak możliwości usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów pełnoletnich,
  • zasady rekrutacji, które faworyzowały – w określonej sytuacji – dzieci pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego i dzieci nauczycieli ZSO nr 7.

dzieci pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz nauczycieli aktualnie uczących w ZSO nr 7, w przypadku przeprowadzania przez szkołę sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, mają pierwszeństwo w naborze, przy równej liczbie punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku ustalenia przez szkołę innych kryteriów naboru niż sprawdzian uzdolnień kierunkowych, przyjmowane są po spełnieniu następujących warunków (…)”.

fragment Statutu ZSO nr 7

Jak poinformowało nas kuratorium, kwestie usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie zostaną uregulowane do końca czerwca – w następstwie pisma, które wysłała inna osoba. Dyrektor takie zapewnienie złożył już w połowie kwietnia.

Kuratorium nie odniosło się w ogóle do zasad rekrutacji, które wzbudziły nasze wątpliwości. Wobec tego skierujemy do zachodniopomorskiej kurator oświaty z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji.