Podjęliśmy interwencję ws. statutu XX LO w Krakowie. Statut tego liceum nie uwzględniał zasad usprawiedliwiania uczniów pełnoletnich, przez co był niezgodny z art. 99 pkt ustawy Prawo oświatowe.

Kurator Oświaty, po dokonanej analizie statu, w trybie nadzoru pedagogicznego zobowiązał dyrektora XX LO w Krakowie do zmiany postanowień statutu.

Sprawę będziemy monitorować. Przede wszystkim zwrócimy uwagę na to, czy wprowadzone do statutu przepisy będą umożliwiały uczniom pełnoletnim samodzielne wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności. Zdarzało się już bowiem, że szkoła nowelizowała statut, ale wprowadzała np. zasadę, że uczniowie pełnoletni mogą samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności za zgodą rodziców.

Mimo że wprowadzenie takich postanowień czyni zadość art. 99 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, to jest sprzeczne z art. 11 kodeksu cywilnego i art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *