Senackie forum dla edukacji — podsumowanie

Opublikowane przez Adam Jachowicz w dniu

27 stycznia 2021 roku w Senacie odbyło się Forum dla edukacji pn. „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości” organizowane przez Senat RP oraz Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w partnerstwie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem oraz Stowarzyszeniem Umarłych Statutów.

Forum stanowi inicjatywę rozpoczęcia szerokiego dialogu społecznego na temat oświaty w Polsce — tego, jak powinna być zorganizowana, czego i jak powinno się w szkołach uczyć oraz jak stosować w praktyce prawa ucznia w szkole. Organizatorzy utrzymują, że polska szkoła potrzebuje wielu znaczących, ewolucyjnych zmian wypracowanych w oderwaniu od walki politycznej i populistycznych postulatów.

Prelegentami forum było wielu uznanych specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, którzy zwrócili uwagę na kluczowe dla edukacji sprawy. Stowarzyszenie Umarłych Statutów reprezentował Prezes Łukasz Korzeniowski, który przedstawił na forum wykład pn. „Statut — konstytucja szkoły. Czy aby na pewno?”.

fot. Ł. Korzeniowski/SUS

Nasz reprezentant przedstawił przede wszystkim najczęstsze przypadki łamania praw ucznia w Polsce, niezgodne z prawem przepisy szkolnych statutów i omówił źródło tak krzywdzącego podejścia do młodzieży w zakresie ich praw. Poza tym podkreślono miejscami nieodpowiednie zachowanie kuratorów oświaty, którzy stawiają opór wprowadzaniu podstawowych zmian, stosowaniu prawa, respektowaniu młodych.

W powszechnym przeświadczeniu traktuje się statuty szkół jak „konstytucje”. Chcemy jednak zwalczać to podejście, bo ono z góry implikuje, że statut jest najwyższym aktem prawa w placówce i może on wszystko swobodnie regulować. To prowadzi do sytuacji, gdy statut ignoruje treść rozporządzeń albo ustaw i reguluje zarządzanie placówką w sposób dowolny, pozostający w gestii nauczycieli i dyrektora. Jak nietrudno się domyśleć, to często oznacza niesprawiedliwe ocenianie, sztuczne wzmacnianie władzy nauczycieli i ograniczanie samorządności uczniów.

Poza wystąpieniem SUS, z forum można wyciągnąć wiele ważnej nauki dotyczącej społecznego podejścia do kwestii oświaty i wychowania i oczekiwań względem szkół, sytuacji nauczycieli i ich motywacji do pracy, konfrontacji stałych podstaw programowych i schematycznej pracy z uczniem wobec innowacji i coraz to nowszych odkryć naukowych.

Forum, które odbyło się w Senacie stanowiło przyczynek do dalszych rozmów nad kształtem oświaty. Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne osoby i środowiska do wspólnej pracy m.in. podczas narad edukacyjnych. Najbliższa odbędzie się online 10 marca w godz. 17:00-19:00.

Zapis transmisji z forum można ciągle obejrzeć:

Forum dla edukacji — cz. 1

Forum dla edukacji — cz. 2

Kategorie: Aktualności