Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Projekt Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Stowarzyszenie Umarłych Statutów w okresie 01.11.2021 r. – 30.04.2023 r. realizuje projekt pn. Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG (umowa grantowa nr K1m/0504).

Kwota grantu: 27 761,45 EUR (w tym: 22 856,68 EUR z przeznaczeniem na projekt tematyczny; 4 904,77 EUR z przeznaczeniem na rozwój instytucjonalny)

Dowiedz się więcej:


Opublikował(a): Łukasz Korzeniowski

Ostatnia zmiana: