Działania projektowe

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Poniżej przedstawiamy wykaz działań w ramach Projektu „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Część 1. – Projekt tematyczny

I. Bieżące poradnictwo i podejmowanie interwencji

1. Prowadzenie grupy pomocy społecznościowej na Facebooku (ZOBACZ)

Prowadziliśmy grupę na Facebooku (działa ona nadal). Moderatorzy codziennie czytali Wasze posty, przygotowywali odpowiedzi, podpowiadali i doradzali, a także pilnowali kultury dyskusji. W trakcie trwania projektu na grupie pojawiły się setki postów, a w dyskusjach brały tysiące uczestników. Na moment zamknięcia projektu grupa liczyła ponad 50 tysięcy członków!

2. Prowadzenie poradnictwa mailowego

W trakcie trwania projektu udzielaliśmy porad drogą mailową. Odpowiedzieliśmy na 625 zapytań. W działania byli zaangażowani członkowie Pionu Interwencji.

3. Konsultacje on-line

W ramach projektu w okresie od kwietnia 2022 r. do końca listopada 2022 r. prowadziliśmy konsultacje on-line z zakresu praw ucznia i prawa oświatowego. Przeprowadzono 32 konsultacje (każda trwała 20 minut), a z pomocy skorzystało 28 osób. W to działanie było zaangażowanych 7 przedstawicieli Stowarzyszenia.

Regulamin konsultacji – ZOBACZ.

4. Krajowe i lokalne polityki lub akty prawne w zakresie praw człowieka, na które wpłynął projekt lub do których zostały zgłoszone uwagi i rekomendacje

 1. Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk nr 2183) (PRZECZYTAJ).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny nauczycieli (nr z wykazu: 141) (PRZECZYTAJ).
 3. Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie (PRZECZYTAJ):
  • ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
   udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B643);
  • ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
   udzielonej przez adwokata z urzędu (B644).
 4. Oświadczenie w sprawie planów Ministra Sportu i Turystyki w zakresie ograniczenia możliwości wydawania zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej (PRZECZYTAJ).
 5. Apel do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie statusu pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli (PRZECZYTAJ).
 6. Projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenia w sprawie podstawy programowej (PRZECZYTAJ):
  • wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (nr z wykazu: 192);
  • kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (nr z wykazu: 193).

5. Wpisy na blogu

 1. Jak odzyskać swoją pracę plastyczną, którą zatrzymała szkoła?
 2. Przegląd orzecznictwa: Odwołanie dyrektora z Mławy. W tle alkohol i bezpodstawne jedynki
 3. Podsumowanie interwencji BY-4/2022 ws. stosowania makijażu i dermokosmetyków
 4. Apel do RPO ws. statusu pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli
 5. „Szóstka” na sprawdzianie a magiczne „ponad 100 procent”
 6. Prawa autorskie wydawców a przekazywanie sprawdzianów
 7. Halloween w szkole
 8. Jak zastąpić tradycyjne oceny?
 9. Podsumowanie interwencji: nieklasyfikowanie i kontakt z Kuratorium
 10. Czy wolność słowa w szkołach jest potrzebna?
 11. Nadużycia nauczycieli w wystawianiu ocen
 12. „Ukradzione” szóstki. Polskie szkoły notorycznie zaniżają oceny swoim uczniom
 13. Wsparcie w depresji
 14. Czy prace społeczne jako kara w szkole są dopuszczalne?
 15. Dyrektor PLSP w Poznaniu ucieka od odpowiedzialności. W dosyć absurdalny sposób
 16. Na co się powołać, czyli o pismach do szkół i kuratoriów słów kilka
 17. Wybór szkoły – ważny etap w życiu każdego z nas. Jak zrobić to mądrze?
 18. Niedopuszczenie do matury? To szkolna patologia
 19. Statut szkoły to informacja publiczna. Nie można go ukrywać
 20. Na przerwach w maseczkach, na lekcjach – już bez

II. Przygotowanie publikacji i jej wydanie

1. Badanie ankietowe

W okresie sierpień-październik 2022 roku prowadziliśmy badanie zatytułowane Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje (PRZECZYTAJ). Wyniki badania zostały wykorzystane do opracowania raportu, a dane badawcze zostały przez nas udostępnione w wolnym dostępie: https://raport.sus.org.pl/raport.

2. Konferencja „Prawa ucznia. Raport z badań”

Cały projekt podsumowała konferencja „Prawa ucznia. Raport z badań”, która odbyła się 14 kwietnia 2023 r. w Krakowie. Podczas Konferencji zaprezentowaliśmy nasze działania projektowe oraz przedstawiliśmy nasz raport z badań o stanie przestrzegania praw ucznia.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://raport.sus.org.pl/konferencja.

3. Książka „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań”

Książka „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” zawiera opracowanie badania ankietowego „Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje”, które zostało przeprowadzone w okresie sierpień-październik 2022 roku. Badanie miało na celu zdiagnozowanie skali naruszania praw uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także poznanie sposobów reagowania na te naruszenia. Raport przynosi odpowiedź na pytania o to, jak często uczennice i uczniowie spotykają się z łamaniem prawa, w jaki sposób na nie reagują i czy dotykają ich z tego powodu negatywne konsekwencje. Całość dopełnia zbiór piętnastu esejów o edukacji, oświacie, pedagogice, prawach ucznia i prawie oświatowym.

Książka jest dostępna bezpłatnie w formie e-booka: https://raport.sus.org.pl/raport. Przygotowano także 300 drukowanych egzemplarzy.

Licencja Creative Commons
Publikacja udostępniana jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Stowarzyszenia Umarłych Statutów.
III. Organizacja szkoleń, wykładów i spotkań

1. Cykl spotkań Porozmawiajmy o prawach ucznia

Wadowice, 20 grudnia 2022 r., godz. 16:30, Wadowickie Centrum Kultury
Wydarzenie współorganizowane z Młodzieżową Radą Miejską w Wadowicach. Wstęp wolny. Więcej informacji: https://fb.me/e/1XUGsv3MF.

Bielsko-Biała, 13 marca 2023 r., godz. 10:20 i 14:05, Aula Główna Akademii Techniczno-Humanistycznej
Wydarzenie współorganizowane z Młodzieżową Radą Miejską w Bielsku-Białej. Wstęp wolny. Więcej informacji: https://fb.me/e/13HrYKmIm.

Kraków, 20 kwietnia 2023 r., godz. 16:00, budynek Urzędu Miasta Krakowa
Wydarzenie współorganizowane z Młodzieżową Radą Krakowa. Wstęp wolny. Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/792040822408022/

W wydarzeniach udział wzięło łącznie 57 osób.

2. Szkolenia

Przeprowadziliśmy szkolenia:

 • w Toruniu we współpracy z KPCEN w Toruniu – udział wzięło 51 osób;
 • dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Narewce – udział wzięły 54 osoby;
 • dla członków zespołu statutowego ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze (współpraca z Karkonoskim Ośrodkiem Szkoleniowym KOS) – udział wzięło 5 osób;
 • dla dyrektorów szkół z woj. łódzkiego (we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli) – udział wzięło 56 osób.

Łącznie z tych szkoleń skorzystało 166 osób.


Część 2. – Rozwój instytucjonalny

I. Zakup sprzętu

W ramach projektu zakupiliśmy dwa laptopy i smartfona oraz ubezpieczyliśmy te urządzenia. Sprzęt wykorzystują nasi wolontariusze w codziennej pracy.

II. Rozwój infrastruktury sieciowej i potencjału wirtualnego

W ramach projektu wynajęliśmy serwer VPS oraz zatrudniliśmy osobę, która przygotowała i przeprowadziła migrację danych na nowy serwer VPS oraz skonfigurowała nowe usługi.

III. Szkolenia członków i wolontariuszy oraz ich integracja

W ramach zadania zaplanowano organizację dwóch zjazdów stacjonarnych.

Pierwszy zjazd odbył się w dniach 19-21 sierpnia 2022 r. w Poznaniu. Relacja ze zjazdu: PRZECZYTAJ.

Drugi zjazd odbył się w dniach 13-16 kwietnia 2023 r. w Krakowie.


Projekt Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Opublikował(a): Łukasz Korzeniowski

Ostatnia zmiana: