W zeszłym tygodniu katolicy rozpoczęli okres Wielkiego Postu. W tym czasie organizowane są rekolekcje wielkopostne, w tym również rekolekcje dla uczniów. Co się z tym wiąże?

Zasady organizacji rekolekcji

Szczegółowe zasady organizacji rekolekcji, w których udział biorą uczniowie danej szkoły, reguluje §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

§ 10 ust. 1 rozporządzenia

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, uczniowie mają prawo do trzydniowego zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji. Nie oznacza to jednak, że uczniowie powinni otrzymać trzy dni całkowicie wolne od zajęć szkolnych. Zwolnienie takie może być częściowe, jeśli rekolekcje odbywają się tylko na kilku godzinach lekcyjnych (np. dwóch lub trzech). Szkoła może więc wymagać od uczniów obecności w danym dniu na zajęciach, które realizowane są zgodnie z planem zajęć i odbywają się poza godzinami, w których organizowane są rekolekcje. Aby uniknąć nieporozumień, dyrektor powinien uzgodnić zasady zwalniania uczniów z zajęć z organizatorem rekolekcji.

Należy też pamiętać, że dni rekolekcji nie są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (chyba, że zostały one tak określone w myśl właściwych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. – czyli że są to tzw. dni dyrektorskie).

Muszę uczestniczyć w rekolekcjach?

Ponadto „w czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej”, co oznacza, że dla tych uczniów, którzy w rekolekcjach nie uczestniczą, powinny zostać zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Koniecznie trzeba podkreślić, że uczniowie nie mogą być zmuszani do udziału w rekolekcjach. Jakiekolwiek tego typu działanie byłoby naruszeniem Konstytucji RP.

Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych

art. 53 ust. 6 Konstytucji RP

Obraz Grzegorz Krupa z Pixabay


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

1 Komentarz

Rodzic · 20 listopada 2020 o 23:14

Czy Waszym zdaniem obligowanie dzieci do śpiewania kolęd w trakcie języka polskiego i motywowanie tego „uczeniem tradycji i kultury polskiej” jest obligą naruszającą art 53 ust 6 Konstytucji? Dla mnie to zwykły mobbing i szykanowanie niewierzącego dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *