Statut Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku wymagał, aby wychowawca konsultował z rodzicami ucznia pełnoletniego składaną przez takiego ucznia prośbę o usprawiedliwienie nieobecności i dopiero po tym podejmował decyzję co do usprawiedliwienia nieobecności.

Wydawać by się mogło, że postanowienia statutu są zgodne z prawem, bo uczniowi pełnoletniemu dano możliwość samodzielnego wnioskowania o usprawiedliwienie nieobecności, a przepisy były tak sformułowane, że wyniki konsultacji wychowawcy z rodzicami ucznia pełnoletniego nie powinny były wpływać na decyzję o przyjęciu usprawiedliwienia.

Dlaczego szkoła uważała, że konsultacje z rodzicami są konieczne?

Dyrektor wskazał, że wynikają one z umowy, jaką szkoła zawiera z rodzicami ucznia, którzy partycypują w kosztach nauki i w związku z tym chcą mieć dostęp do informacji dotyczących frekwencji.

Takie tłumaczenie nie przekonało kuratora, który uznał przepis za niezgodny z prawem. Wobec tego 24 lutego Zarząd Szkoły znowelizował statut. Zmiana weszła w życie 2 marca.

wniosek-zsa-Kłodzko.jpg
Screenshot_20200302_135729-01.jpeg

Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *