Składamy skargę na posła Grzegorza Brauna

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Aktualizacja 30.11.2022: Komisja Etyki Poselskiej ukarała posła Grzegorza Brauna karą nagany. Komisja uznała, że poseł Grzegorz Braun naruszył art. 6 (Zasada dbałości o dobre imię Sejmu) i art. 7 (Zasada odpowiedzialności) – uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. – Zasady Etyki Poselskiej. Zobacz uchwałę Komisji – Uchwała Nr 51/IX Komisji Etyki Poselskiej z dnia 30 listopada 2022 r.

Aktualizacja 24.11.2022: Komisja Etyki Poselskiej zajmie się zgłoszoną przez nas sprawą na posiedzeniu w dniu 30.11.2022 (Komunikat na stronie Sejmu).

Stowarzyszenie Umarłych Statutów złożyło do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie posła na Sejm RP Pana Grzegorza Brauna karą nagany za jego zachowanie polegające na wtargnięciu do szkoły w Nisku. W naszej ocenie zachowanie takie uchybia godności posła.