Ustawa o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Publikujemy projekt założeń

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało projekt założeń projektu ustawy o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Dokument ten będzie poddany konsultacjom, a następnie stanie się podstawą opracowania projektu ustawy.

AKTUALIZACJA 4.01.2023 r.: Publikujemy założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich!

Projekt założeń powstał w oparciu o długoletnie doświadczenie Stowarzyszenia Umarłych Statutów w działalności na rzecz praw ucznia. Ważnym elementem, który wpłynął na kształt projektu założeń, jest wydana przez SUS w kwietniu br. książka Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań. Dyskusje o projekcie ustawy i powołaniu Rzecznika Praw Ucznia toczyły się w naszym Stowarzyszeniu od dłuższego czasu, natomiast prezentowany projekt założeń powstał w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy i przeprowadzeniu wewnętrznych spotkań i debat.

Pobierz: Projekt założeń projektu ustawy o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach tego projektu, które potrwają do 15 października 2023 r. Uwagi do projektu proszę przesyłać na adres: kontakt@umarlestatuty.pl.


Prace nad projektem ustawy o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia wpisują się działania koalicji SOS dla Edukacji, która przygotowała pakiet 10 rozwiązań na pierwsze 100 dni nowego rządu, w którym jednym z postulatów jest uchwalenie ustawy o prawach ucznia oraz powołanie Rzecznika Praw Ucznia, a także w realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych projekt „Propozycje obywatelskie dla Polski”, w którym jednym z obszarów są prawa ucznia.