Ocena celująca za opanowanie materiału ponad program? Kuratorium nakazuje zmianę statutu

Upodobaliśmy sobie Jaworzno. W lipcu wysłaliśmy wniosek o kontrolę statutu III LO (o długiej batalii możecie przeczytać TU), a teraz zwróciliśmy się z prośbą o zbadanie zgodności z prawem postanowień statutu II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie. Statut szkoły określał, że uzyskanie oceny “celującej” zarówno w przypadku ocen bieżących, Więcej…