Będzie zmiana statutu w XII LO w Krakowie

Pod koniec marca wysłaliśmy do Kuratorium Oświaty w Krakowie wniosek o zbadanie zgodności z prawem niektórych postanowień statutu XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie. Był już to piąty nasz wniosek skierowany do małopolskiego kuratorium. Jakie nieprawidłowości znalazły się w statucie XII LO w Krakowie? Przede wszystkim uczniowie pełnoletni Więcej…