Opinia ws. projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Stowarzyszenie Umarłych Statutów zgłosiło swoje stanowisko w ramach konsultacji publicznych ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Z opinią można zapoznać się pod tym linkiem: Opinia.

Stowarzyszenie odniosło się do art. 4 ust. 4 projektowanej ustawy, opiniując go negatywnie.

Założenia art. 4 ust. 4 projektu ustawy

Projekt zakłada, że dyrektorzy szkół mają uzyskać uprawnienie do stosowania wobec nieletnich uczniów – w przypadku, gdy uczniowie ci wykazywać będą przejawy demoralizacji lub dopuszczą się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – środków oddziaływania wychowawczego, takich jak w szczególności: pouczenie, ostrzeżenie ustne albo ostrzeżenie na piśmie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Jakie zagrożenia widzimy w tym projekcie?

❌ Narusza on konstytucyjne prawo każdego człowieka do sądu, a także prawo dziecka do wypowiadania się w każdym postępowaniu, które go dotyczy.

❌ Dyrektor szkoły w gruncie rzeczy stanie się organem quasi-sądowym, do czego nie ma kompetencji merytorycznych.

❌ Nieletniemu uczniowi nie zostały zapewnione żadne środki ochrony swych praw na drodze sądowej, a nawet jakiekolwiek inne środki odwoławcze.

❌ Brak jest jakichkolwiek gwarancji sprawiedliwości proceduralnej dla nieletnich uczniów, którzy mieliby być dotknięci środkami oddziaływania wychowawczego.

❌ Ostateczna decyzja, czy dany czyn nieletniego ucznia stanowi przejaw demoralizacji będzie należeć do absolutnie arbitralnej decyzji dyrektora szkoły.

❌ Nieletni uczeń posądzony o wykazywanie przejawów demoralizacji nie będzie miał żadnych szans na rzetelny proces.

❌ Dyrektorzy szkół będą mieli kompetencję do stosowania nieokreślonych ściśle i wprost środków oddziaływania wychowawczego.

Autorem stanowiska jest Sebastian Płachecki, członek Pionu Interwencji.

Projekt ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349403


Grafika: bertholdbrodersen z Pixabay0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *