Na przerwach w maseczkach, na lekcjach – już bez

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Rada Ministrów 28 października wydała rozporządzenie nowelizujące tzw. rozporządzenie covidowe, dotyczące ograniczeń związanych z pandemią. Tym samym przedłużono obowiązywanie dotychczasowych restrykcji do 30 listopada. Pojawiła się też jedna zmiana.

Zmiana ta dotyczy obowiązku zakrywania ust i nosa. Zgodnie z nową regulacją uczniowie oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej są zobowiązane do noszenia maseczki w czasie poza zajęciami edukacyjnymi. Natomiast w czasie zajęć edukacyjnych z tego obowiązku są one zwolnione.

Co jednak kluczowe, dyrektor szkoły może postanowić inaczej – to jest może wprowadzić nakaz noszenia maseczek w czasie zajęć edukacyjnych i może znieść nakaz noszenia maseczek na przerwach. Tak naprawdę decyzja o tym, czy w szkole trzeba nosić maseczkę (a jeśli tak, to w jakich sytuacjach), należy do osób kierujących daną placówką oświatową. Domyślny model, niejako zasugerowany przez Radę Ministrów, może być zmodyfikowany.

Warto pamiętać, że brak jakichkolwiek decyzji władz szkoły w zakresie obowiązku noszenia maseczek oznaczać będzie, że obowiązują zasady określone w rozporządzeniu.

Rozporządzenie weszło w życie 31 października 2021 r.

Opracowano na podstawie: Dziennik Ustaw z 2021 r., poz. 1967, § 1 pkt 2 lit. a i lit. b myślnik drugi
(https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1967).

§  25.

1. Do dnia 30 listopada 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa: (…)

4) przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej; (…)

4. Nakazu określonego w ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku: (…)

15a) uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – w czasie zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej; (…).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Grant - "Wpis w ramach"

1 komentarz

Łukasz Korzeniowski · 17 grudnia 2021 o 16:51

Zarządzenie dyrektora szkoły

Możliwość komentowania została wyłączona.