11 lutego 2021 roku Stowarzyszenie zdecydowało się skierować skargę na Małopolskiego Kuratora Oświaty do Wojewody Małopolskiego w związku z jej wystąpieniem na konferencji pn. „Co się stało z polską młodzieżą?”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana” 8 grudnia 2020 roku.

W trakcie konferencji Barbara Nowak, występująca publicznie i oficjalnie jako Małopolska Kurator Oświaty, wygłaszała krzywdzące i stygmatyzujące twierdzenia wobec różnych grup społecznych i mniejszości, wprost krytykowała oddolną działalność na rzecz praworządności w polskiej oświacie (choć powinna ją promować i stać na jej straży), krytykowała projekty związane z edukacją seksualną i antydyskryminacyjną organizowane przez niektóre samorządy oraz insynuowała, jakoby za problemy w edukacji odpowiadały osoby o lewicowych poglądach politycznych.

W skardze podnieśliśmy, że publicznie wypowiedziane słowa przez urzędnika są groźne wobec praworządności w szkołach, poczucia bezpieczeństwa uczniów, kurator stygmatyzuje określone grupy ludzi i tym samym realnie przyczynia się do obniżenia poziomu oświaty w kraju. Poniżej prezentujemy treść skargi.

10 marca 2021 roku Stowarzyszenie zostało poinformowane o sposobie rozpatrzenia skargi. Wojewoda uznał skargę za bezzasadną.

Wojewoda uznał, że Barbara Nowak wystąpiła na konferencji jako osoba prywatna, a nie jako organ. Z tą tezą można polemizować. Przez organizatora, i w materiałach promujących konferencję, i podczas samej konferencji, była przedstawiana jako „małopolski kurator oświaty”. Trudno też twierdzić, że Barbara Nowak, występując na konferencji i wypowiadając się publicznie, nie korzysta z pewnego autorytetu, jaki daje jej piastowany urząd. Wojewoda uznał też, że Barbara Nowak korzystała z wolności wypowiedzi i nie naruszyła swoim zachowaniem prawa. Z tym również byśmy polemizowali, bo wolność słowa, owszem, przysługuje każdemu, ale urzędnik państwowy, występując publicznie, powinien ważyć słowa i rozważnie się wypowiadać, zwłaszcza, jeśli wypowiada się o młodzieży, jeśli jest kuratorem oświaty i zwłaszcza, jeśli wygłasza treści dyskryminujące i niezgodne z nauką.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *