Stowarzyszenie Umarłych Statutów zgłosiło swoje stanowisko w ramach konsultacji publicznych projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości ustanawiających stawki za obronę z urzędu w postępowaniu
w sprawach nieletnich
. Stanowisko dotyczy projektów rozporządzeń w sprawie:

  1. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
    udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B643);
  2. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
    udzielonej przez adwokata z urzędu (B644).

Stanowisko opracował radca prawny Sebastian Płachecki, Członek Stowarzyszenia.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach projektu Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Łukasz Korzeniowski

Prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Od 2018 zajmuje się tematyką praw ucznia. W wolnym czasie czyta Szymborską, Białoszewskiego i Barańczaka, inspiruje się Gombrowiczem. Zainteresowany kosmologią i obserwacjami nocnego nieba. Hobbystycznie bada kontrkult papieski Jana Pawła II w internecie. Obecnie student WPiA UJ.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.