Stowarzyszenie Umarłych Statutów zgłosiło swoje stanowisko do treści projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Stanowisko opracowali działacze SUS pod przewodnictwem Michała Masełko, wolontariusza Pionu Badań i Analiz SUS.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach projektu Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *