Stanowisko ws. projektów rozporządzeń wprowadzających obowiązkowe testy sprawnościowe w trakcie zajęć wychowania fizycznego

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

Stowarzyszenie Umarłych Statutów negatywnie zaopiniowało projekty zmian (RCL 1, RCL 2) w podstawie programowej do wychowania fizycznego, zakładające przeprowadzanie raz w roku szkolnym testów sprawnościowych. Stanowisko w tej sprawie opracowali Działacze Stowarzyszenia: Konrad Kamil Chwałowski, Natalia Sjargi i Dominik Olczyk.

Grant - "Działanie w ramach"
Stanowisko zostało przygotowane w ramach projektu Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zdjęcie w tle: Mary Taylor/Pexels.