Ile ważą ministrowie? Pokazujemy absurdy nowej ewidencji

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Stowarzyszenie Umarłych Statutów skierowało do Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Sportu i Turystyki wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Pytamy w nich m.in. o to, ile ważą ministrowie i jak szybko biegają.

Stowarzyszenie wniosek skierowało w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, której przepisy wprowadzają ewidencję „Sportowe talenty”. W rejestrze tym będą gromadzone dane uczniów, w tym ich wzrost, masa ciała oraz wyniki obowiązkowych testów sprawnościowych przeprowadzanych raz w każdym roku szkolnym.

Stowarzyszenie wniosło, aby w trybie dostępu do informacji publicznej udostępnić Stowarzyszeniu dane osobowe Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka oraz Ministra Sportu i Turystyki Pana Kamila Bortniczuka, które zakresowo będą odpowiadać tym danym, które będą gromadzone w ewidencji „Sportowe talenty”.

Skoro bowiem uczniowie mają być zobligowani do przekazywania swoich danych do systemu, warto, aby takie dane – jako dobry przykład, udostępnili też ci przedstawiciele władzy publicznej, którzy zainicjowali zmianę w przepisach prawach w tym obszarze.

Jak brzmi nasz wniosek?

 1. Proszę o podanie wzrostu Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka/Ministra Sportu i Turystyki Pana Kamila Bortniczuka.
 2. Proszę o podanie masy ciała Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka/Ministra Sportu i Turystyki Pana Kamila Bortniczuka.
 3. Proszę o podanie, jakie wyniki Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek/Minister Sportu i Turystyki Pan Kamil Bortniczuk uzyskał z poniższych testów sprawnościowych, o ile je przeprowadzał (proszę o podanie najnowszego wyniku):
  a. bieg 10 razy po 5 metrów,
  b. beep–test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy
  wykonywany według protokołu dla testu Eurofit),
  c. podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska),
  d. skok w dal z miejsca.

Dlaczego o to pytamy?

Uzasadniając konieczność udostępnienia opinii publicznej danych objętych niniejszym wnioskiem, wskazaliśmy – niejako w ślad za uzasadnieniem projektu ustawy, że:

Aktualnie w Polsce nie monitoruje się systemowo sprawności fizycznej ministrów. Brak narzędzi populacyjnego monitorowania sprawności ministrów powoduje, że nie jest możliwy pomiar wpływu interwencji publicznej na poprawę sytuacji w tym zakresie, a także zdobycie informacji o tym, które rodzaje interwencji publicznej są najbardziej skuteczne w tym obszarze. Optymalnym sposobem systemowego monitoringu sprawności fizycznej ministrów jest prowadzenie go w ramach wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Zebrane informacje zobrazują stan sprawności polskich ministrów.

Dzięki gromadzeniu takich danych obywatele będą mieli dostęp do przekrojowych analiz, które pozwolą im skuteczniej projektować interwencję publiczną w zakresie przeciwdziałania nadwadze, otyłości i niewystarczającej sprawności fizycznej ministrów. Dzięki dostarczeniu danych obejmujących całą populację ministrów, właściwe podmioty będą mogły uzyskać wiedzę na temat określonych deficytów aktywności fizycznej ministrów, co umożliwi stworzenie optymalnych, celowanych działań w tym zakresie.

Obecnie nie istnieją narzędzia, które zbierałyby podobne informacje. Dzięki temu będzie możliwe zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich ministrów.


Apel o weto

Stowarzyszenie Umarłych Statutów skierowało do Prezydenta RP pismo z apelem o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Przeczytaj o tym więcej.


Obraz Vidmir Raic z Pixabay