SUS apeluje do Prezydenta RP o weto ws. ewidencji „Sportowe talenty”

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Stowarzyszenie Umarłych Statutów skierowało do Prezydenta RP pismo z apelem o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Powodem wystosowania pisma jest okoliczność, że przepisy wprowadzające w życie ewidencję „Sportowe talenty”, w której będą gromadzone dane uczniów takie jak ich wzrost, masa ciała i wyniki testów sprawnościowych zostały uchwalone z naruszeniem konstytucyjnej zasady trzech czytań, z celowym pominięciem wysłuchania publicznego.

Ponadto przepisy mają wejść w życie praktycznie bez żadnej vacatio legis, a dodatkowo naruszają przepisy Konstytucji RP i RODO. Więcej o ewidencji „Sportowe talenty” i jej wadach pisaliśmy tutaj.

Stowarzyszenie skierowało także pismo do Agaty Kornhauser-Dudy, Małżonki Prezydenta RP z prośbą o poparcie ws. apelu o zawetowanie ustawy – zobacz pismo.

Stowarzyszenie przygotowało ponadto wzór pisma do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy. Wzór można pobrać tutaj. Pismo należy uzupełnić i wysłać na adres: listy@prezydent.pl.