Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023

Stowarzyszenie Umarłych Statutów podpisało przygotowane przez Fundację Batorego oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023. Oświadczenie publikujemy poniżej. Lista sygnatariuszy dostępna jest na stronie Fundacji Batorego. 17 października Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych. Zjednoczona Prawica z wynikiem 35% głosów nie uzyskała wystarczającego poparcia do dalszego sprawowania władzy. Większy Czytaj dalej…

Mamy pomysł na Polskę!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Fundacja im. Stefana Batorego, Mamprawowiedziec.pl Stowarzyszenie61 oraz Inicjatywa “Nasz Rzecznik” organizują wydarzenie “Mamy pomysł na Polskę!” (29.09.2023 r.). W szerokim gronie organizacji społecznych od wielu miesięcy pracujemy nad konkretnymi propozycjami, w jakim kierunku powinno zmierzać państwo i społeczeństwo. Zależy nam na naprawie Polski w określonych Czytaj dalej…

SUS partnerem idei Igrzysk Wolności

Stowarzyszenie Umarłych Statutów zostało Partnerem idei Igrzysk Wolności 2023. Igrzyska Wolności to spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. To interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego z różnych branż. To także dyskusja o najważniejszych wyzwaniach, przed Czytaj dalej…

Ustawa o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Publikujemy projekt założeń

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało projekt założeń projektu ustawy o prawach ucznia i Rzeczniku Praw Ucznia. Dokument ten będzie poddany konsultacjom, a następnie stanie się podstawą opracowania projektu ustawy. AKTUALIZACJA 4.01.2023 r.: Publikujemy założenia projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich! Projekt założeń powstał w oparciu o długoletnie doświadczenie Czytaj dalej…

Od 1 września w szkołach testy sprawnościowe. Dane trafią do rejestru

Sejm w dniu 17 sierpnia 2023 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja dotyczy przede wszystkim zakazu sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia, ale w nowo uchwalonym akcie prawnym znalazły się też przepisy nowelizujące ustawę o sporcie i ustawę – Prawo oświatowe. Czytaj dalej…

SUS na Święcie Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku (zapowiedź)

W dniach 3-4 czerwca 2023 r. zapraszamy serdecznie do odwiedzenia stoiska Stowarzyszenia Umarłych Statutów w Strefie Społecznej Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. Do Waszej dyspozycji będą działacze SUS — Daniel Sjargi, Jan Korczyński, Łukasz Korzeniowski i Krzysztof Karwowski — którzy odpowiedzą na pytania z zakresu prawa oświatowego, opowiedzą Czytaj dalej…

Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań

Książka „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” zawiera opracowanie badania ankietowego „Prawa ucznia w Polsce. Świadomość. Naruszenia. Reakcje”, które zostało przeprowadzone w okresie sierpień-październik 2022 roku. Badanie miało na celu zdiagnozowanie skali naruszania praw uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także poznanie sposobów reagowania na te naruszenia. Raport Czytaj dalej…

zeszyt

Czym jest ocena przewidywana i jaki ma związek z oceną końcową?

Ocena przewidywana, śródroczna i końcowa w prawie oświatowym. Zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty:Art.44e:„1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:1) bieżące;2) klasyfikacyjne:a) śródroczne i roczne,b) końcowe”. Art. 44f:„1. Uczeń podlega klasyfikacji:1) śródrocznej i rocznej;2) końcowej”. Oceny bieżące to wszystkie oceny zdobywane w trakcie Czytaj dalej…