Podsumowanie roku 2023

Opublikowane przez Łukasz Korzeniowski w dniu

Mijający rok był dla Stowarzyszenia Umarłych Statutów pod wieloma względami przełomowy. Pora na krótkie podsumowanie tego, co działo się w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

I kwartał

Rok zaczęliśmy już tradycyjnie od głosowania w konkursie na „Statutowy Absurd Roku”. W edycji 2022 wygrało Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu.


W styczniu spotkaliśmy się także z kierownictwem Centrum Edukacji Artystycznej. W trakcie rozmowy poruszyliśmy zagadnienia związane z prawami uczniów w szkołach plastycznych.


Pod koniec stycznia odbył się Szczyt SOS dla Edukacji, który odbył się 27 stycznia w Warszawie. Podczas Szczytu podpisaliśmy Pakt dla Edukacji. Prace zapoczątkowane na szczycie kontynuowaliśmy w następnych miesiącach.


II kwartał

W kwietniu odbyło się najważniejsze wydarzenie dla SUS w ciągu całego roku: konferencja Prawa ucznia w Polsce. Podczas konferencji premierę miała nasza książka „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań”. Konferencja stanowiła także podsumowanie projektu pn. „Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów”, który był finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


W czerwcu zaprezentowaliśmy – w ramach Propozycji obywatelskich dla Polski – pomysł powołania Rzecznika Praw Uczniowskich i uchwalenia specjalnej ustawy o prawach uczniowskich.


III kwartał

W sierpniu skierowaliśmy do Prezydenta RP pismo z apelem o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Powodem wystosowania pisma jest okoliczność, że przepisy wprowadzające w życie ewidencję „Sportowe talenty”, w której będą gromadzone dane uczniów takie jak ich wzrost, masa ciała i wyniki testów sprawnościowych zostały uchwalone z naruszeniem konstytucyjnej zasady trzech czytań, z celowym pominięciem wysłuchania publicznego.


We wrześniu otrzymaliśmy informację, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wsparcie rozwoju wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 275 687,50 zł, w tym: w roku 2023 – 53 425,00 zł, w roku 2024 – 94 875,00 zł, w roku 2025 – 92 962,50 zł, w roku 2026 – 34 425,00 zł.


Na początku września opublikowaliśmy także projekt założeń projektu ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich. Dokument ten został poddany konsultacjom społecznym i już za niedługo pojawi się finalna wersja założeń, nad którą mamy nadzieję, że będą pracowali już parlamentarzyści.


IV kwartał

23 listopada uczestniczyliśmy w II Szczycie dla Edukacji. Podczas debat rozmawialiśmy o tym, w jakim kierunku powinna pójść naprawa polskiej szkoły.


Na początku grudnia wydaliśmy książkę „Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem” w wersji drukowanej.


Na przełomie listopada i grudnia odbył się w Gdańsku nasz kolejny Zjazd szkoleniowo-integracyjny. Przy okazji odbył się także pierwszy SUSŁOTOUR – czyli stacjonarne spotkanie z członkami i wolontariuszami SUS.


Opublikowaliśmy także na naszym kanale na YouTube 10 vlogów o prawach osób głuchych.


W grudniu wzięliśmy udział w spotkaniu z Ministrą Edukacji Barbarą Nowacką. W trakcie rozmów wskazaliśmy na potrzebę wzmocnienia ochrony praw uczniowskich i uchwalenia ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich. Podnieśliśmy także postulat powołania pełnomocnika ds. uczniowskich przy MEN.


Świętowaliśmy także dwie zmiany na ważnych stanowiskach. Gabriela Olszowska została p.o. Małopolskiego Kuratora Oświaty, zastępując Barbarę Nowak. Natomiast Monika Horna-Cieślak objęła urząd Rzecznika Praw Dziecka., na którym wymieniła Mikołaja Pawlaka.

Ale to nie wszystko

Trudno naszą działalność zamknąć w sztywnym podziale na kwartał. W 2023 r. uczestniczyliśmy w szeregu konferencji, spotkań i szkoleń. Byliśmy na Igrzyskach Wolności w Łodzi i na Campusie Polska w Olsztynie, a także na Święcie Wolności w Gdańsku. Spotykaliśmy się z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Pojawiliśmy się także na targach książki i konwentach – i to jeszcze częściej, niż w 2022 r.

Aktywnie działaliśmy w mediach społecznościowych, publikując wiele postów i infografik, w tym tak polubioną przez Was serię Tygodniowy Przegląd Grupy. Grupy, która na koniec roku 2023 ma już 58,4 tysiące członków.

Odpowiadaliśmy także na Wasze pytania, które napływały na naszą skrzynkę mailową. W 2023 r. udzieliliśmy odpowiedzi na ponad 750 Waszych zapytań.


A co w 2024?

W nadchodzący rok wchodzimy pełni pasji i energii. Na początku planujemy domknąć temat założeń do ustawy o prawach uczniowskich i Rzeczniku Praw Uczniowskich. Chcemy wznowić także naszą działalność interwencyjną, której w ostatnim roku było u nas mniej. Będziemy także pojawiać się na kolejnych targach i eventach, być może uda nam się zorganizować kilka spotkań stacjonarnych.

Planujemy uporządkować nasze poradniki, napisać kilka kolejnych. Jeśli pojawią się środki finansowe, pomyślimy nad wydaniem nowej publikacji. Na pewno chcemy dodrukować „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” i „Statut nieumarły”.

No i najważniejsze – nadal będziemy bandą wścibskich dzieciaków, która zagląda w szkolną rzeczywistość i szkolne statuty.

Do siego roku!


Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik