Oświadczenie ws. planów ograniczenia możliwości wydawania zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej

Opublikowane przez Daniel Sjargi w dniu

Stowarzyszenie wydało oświadczenie w sprawie planów Ministra Sportu i Turystyki w zakresie ograniczenia możliwości wydawania zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej. Na bieżąco monitorujemy sprawę.

Grant - "Działanie w ramach"
Stanowisko zostało przygotowane w ramach projektu Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedzią Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 lipca 2022 r. na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. prac legislacyjnych.

AKTUALIZACJA 26.08.2022: Zgodnie z pismem MEiN: „w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki aktualne rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, zgodnie z którymi dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, są wystarczające i nie wymagają wprowadzenia zmian wyłączających opinię lekarza POZ.”


Zdjęcie w tle: Karolina Grabowska/Pexels.


1 komentarz

MEiN: nie ma potrzeby zmian w zwolnieniach WF. Od 1 września nic się nie zmieni - Stowarzyszenie Umarłych Statutów · 27 sierpnia 2022 o 12:25

[…] zwolnień lekarskich z WF przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej. W tej sprawie wydaliśmy opinię, włączając się do dyskursu w tym […]

Możliwość komentowania została wyłączona.